Teksti suurus:
A A A

Ülemine menüü

1. Võta ühendus Sakala maleva personalispetsialistiga e-maili või telefoni teel ja lepi kokku kohtumine.

Sakala Maleva personalispetsialist Karin Ilus
e-mail: karin.ilussigne.koldkaitseliit.ee
mobiil: 52 60 741

2. Kohtumisel selgita enda eesmärke, saad infot maleva tegevuse kohta ning abi malevkonna valikul. Lisaks saad ka liitumiseks vajalike dokumentide blanketid.

Liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
sooviavaldus;
perearsti tõend;
elulugu või CV;
• kolm dokumendifotot;
• koopia haridust ja/või akadeemilist kraadi tõendavast dokumendist;
• koopia kaitseväeteenistust ja vande andmist tõendavast dokumendist (juhul kui see on olemas) või reservstaatuse tõend (oma reservstaatust saab kontrollida Riigiportaali kaudu Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikust registrist);
• koopia viimasena saadud auastme käskkirjast/tunnistusest (juhul kui see on olemas).

3. Leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. Kui sa Kaitseliidust kedagi ei tunne ja soovitajad puuduvad, võidakse sind kinnitada ametlikuks liikmekandidaadiks. Liikmekandidaadiks oleku ajal saab osaleda Kaitseliidu üritustel (mitte küll kõigil) ja leida soovitajad.

4. Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsuse teeb malevkonna juhatus.


Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia.
Noorte Kotkastega liitumiseks saad infot siit ja Kodutütardega liitumiseks siit.


Me kogume ja töötleme Kaitseliidu liikmekandidaatide ja Kaitseliidu liikmete isikuandmeid Kaitseliidu seadusest tulenevate ülesannete täitmise eesmärgil. Loe lähemalt kuidas Kaitseliidus isikuandmeid töödeldakse.