Teksti suurus:
A A A

VäljaõpeVäljaõpe Kaitseliidus


Kaitseliidu üheks peamiseks ülesandeks on toota väljaõpetatud ning võitlusvõimelisi üksusi. Üksuste väljaõpetamist rahastatakse riigi eelarvest ning malevas vastutab väljaõppe korraldamise eest malevapealik. Malevapealik korraldab väljaõppe läbiviimist läbi maleva staabi väljaõppe sektsiooni, kaasates selleks vabatahtlike instruktoreid. Väljaõppe kvaliteedi tõstmiseks ning eelarve vahendite otstarbekamaks rakendamiseks kasutatakse lisaks Sakala maleva võimalustele ka Kaitseliidu Kooli, Kaitseväe Akadeemia, väeosade ning teiste malevate ressursse.
 
Väljaõpe Kaitseliidus jaguneb individuaalseks ning kollektiivseks väljaõppeks.