kaitseliit.ee.   Oma CV valvuri ametikohale kandideerimiseks saata aadressil karin.iluskaitseliit.ee või tuua maleva personalispetsialisti Karin Ilus´a kätte.   Kandideerimise tähtaeg on 01. oktoober 2016  " />
Teksti suurus:
A A A

Valvuri ametikohale kandideerimine

15.09.2016
Sakala malev pakub võimalust kandideerida valvuri ametikohale. Tegemist on tsiviilametikohaga ja tööle asujaga sõlmitakse tähtajatu tööleping.
Valvuri töökoht asub Sakala maleva staabis, aga ametialaselt allub valvur Tartu maleva valvekompaniile. 
 
Valvuri olulisemad tööülesanded:
Vastutab maleva staabi kaitse-, valve- ja sissepääsurežiimi eest;
Võtab vastu ja vajadusel edastab infot kõikide kommunikatsiooni- ja sidekanalite kaudu.
Koostab aruandeid ja ettekandeid;
Võtab vastu saabunud signaalid, registreerib ja edastab need;
Tagab kontrolli teostamise Sakala maleva sissepääsu- ja parkimisrežiimi üle;
Tõkestab maleva staabi vastu suunatud ründe, pahatahtliku akti või muu erakorralise sündmuse ning hoiab ära negatiivsed tagajärjed;
 
Nõuded kandideerimiseks:
Vähemalt keskharidus;
Vähemalt 19- aastane Kaitseliidu tegevliige;
Positiivselt sooritatud relvaeksam;
Töötervishoiu arstikontrolli läbimine;
Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel;
Soovitatavalt inglise keele oskus algtasemel;
Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus;
Algatusvõime ja kohusetunne;
Väga hea stressitaluvus;
Otsustus- ja vastutusvõime;
Väga hea suhtlemisoskus;
 
Valvurina töötades on kohustus omada riigisaladuse luba ning läbida üldfüüsiline test vähemalt 160-le punktile 1 kord  aastas.
 
Kandidaat, kes osutub valituks, läbib enne tööle asumist 2-nädalase valvurite erialakursuse, mille raames antakse ametiks vajalikke teadmisi, sooritatakse üldfüüsiline test  ja viiakse läbi laskeharjutused. Kursuse läbimise korral on kandidaadil õigus asuda tööle valvuri ametikohal.   
 
Töötasu ühes tunnis on 4 eurot 15 senti (bruto).
 
Täiendavat infot ametikoha kohta saab maleva relvurilt vbl Imre Kold´ilt: 7179221, 53480764, imre.koldkaitseliit.ee.
 
Oma CV valvuri ametikohale kandideerimiseks saata aadressil karin.iluskaitseliit.ee või tuua maleva personalispetsialisti Karin Ilus´a kätte.
 
Kandideerimise tähtaeg on 01. oktoober 2016