Teksti suurus:
A A A

Väluste, Lilli lasketiir ja STK siselasketiir

Väluste lasktiiru kaart
Väluste lasketiiru üldplaan
Ohualatabel

/files/sakala/img/files/Valuste_300m__lahtise_lasketiiru_kasutamistaotluse_naidis.doc
Väluste lasketiiru kasutuseeskiri:/files/sakala/img/files/20200615_KLPS_G7_LISA_Valuste_kasutuseeskiri_12939K.pdf
VÄLUSTE 300M JA 500M LASKETIIRU BRONEERIMINE TOIMUB BRONEERIMISSÜSTEEMIS BRONTOS 2 

Ohutuseeskirjad:

RELVADE JA LASKEMOONA KÄSITSEMISE OHUTUSEESKIRI
KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU HARJUTUSVÄLJADEL JA VÄLJAÕPPEEHITISTEL(S) TEGUTSEMISE KORD
OHUTUSEESKIRI KUULMISKAHJUSTUSTE VÄLTIMISEKS

KUU GRAAFIKUD:

MANUSES 2023.A. LASKMISTE JA TAKTIKAHARJUTUSTE GRAAFIKUD:
Lp Taktikaala broneerijad!
Väljaõppe planeerimisel Väluste harjutusväljal palume arvestada järgmist:
Tegevusi,millega kaasnev müra ületab õigusaktidega kehtestatud päevase olmemüra normi,võib teha tööpäeviti ajavahemikus kella 08:00-00.00 ja laupäeviti,pühapäeviti ajavahemikus 08:00-02.00.Riiklikel pühadel analoogseid tegevusi teha ei tohi.Erandina ei kehti see nõue avariide ja õnnetuste likviteerimisel.
Seega väljaspool eelpool nimetatud aegasid kooskõlastada Vallavalitsusega ja vastav kooskõlastus edastada Väluste laskevälja vastutava e-posti aadressile:valustekaitseliit.ee


Sakala maleva Staabi-ja tagalakeskuse 50m siselasketiiru dokumendid:

1./files/sakala/img/files/Sakala_maleva_Staabi-ja_tagalakeskuse_siselasketiiru_korrashoiu_juhend.docx
2./files/sakala/img/files/K21436U_LISA_KasutuseeskiriSisetiir.pdf
3./files/sakala/img/files/Sakala_maleva_staabi-ja_tagalakeskuse_siselasketiiru_kasutusluba.rtf

Sakala maleva Lilli 150m lasketiiru dokumendid:

1./files/sakala/img/files/20181206_AK_SA_Lilli_lasketiiru_kasutuseeskiri.docx

Staabi-ja tagalakeskuse 50m sisetiiru kasutamise graafik 2020.a.

Graafik on uuendamisel.

Kontakt
Vastutav ülem:
Sakala maleva pealik
Tel. 717 9201, 59201
Lasketiiru vastutav isik: Veebel Imre Kold
Tel. 53341449;lühinumber-59233
Lauatelefon:71 79233
Lasketiiru kasutamistaotlus palun saata sellele aadressile:
E-post valustekaitseliit.ee