Teksti suurus:
A A A

Tule Kaitseliitu

Miks panustada Kaitseliitu?
Kaitseliidus on võimalik tegev- ja toetajaliikmetel panustada Eesti turvalisusesse. Läbi individuaal ja kollektiivse väljaõppe saavad malevate liikmed ettevalmistuse tegutsemiseks kriisi ja sõja ajal nii iseseisvalt, kui ka allüksuste koosseisus. Rahuaegsete kriiside lahendamisel tehakse koostööd Politsei ja Piirivalveametiga ja Päästeametiga. Eesti sõjaliseks riigikaitseks teeb Kaitseliit koostööd Kaitseväega.
 
Kaitseliidu liikmetel on võimalus ennast proovile pannes mitmekülgselt arendada ja omandada järgmisi teadmisi ja oskuseid:
  • Sõdurioskused (kuidas tulle toime üksi ja allüksuse koosseisus lahinguväljal)
  • Relva- ja laskeväljaõpe
  • Meditsiiniõpe
  • Oskused toime tulla metsas
  • Meeskonnatöö arendamine
  • Oskus juhtida inimesi
  • Julgus kriisiolukordades kutsuda abi või sekkuda ise olukorra lahendamiseks.
 
Mida Kaitseliit vastu pakub
Kaitseliidu poolt pakutav väljaõpe on tasuta ja väljaõppeüritustel toitlustatakse liikmeid tasuta.
Kaitseliitlastele kompenseeritakse maleva tegevustega seotud sõidukulud  ja relvalubade tegemisega seotud kulud.
Kaitseliidu väljaõppeürituste ja õppuste eest tasu üldjuhul ei maksta, aga erandiks on suuremad üle-eestilised õppused või mõned nädala sees toimuvad õppused.  
MIDA SAKALA MALEV VEEL PAKUB:
1) Tasuta väljaõpe
2) Tasuta toitlustamine väljaõppel ja õppustel
3) Transpordi ja sidekulude kompenseerimine (kodu-väljaõpe-kodu, kuni 44 EUR kord).
4) Relvalubadega seotud kulude kompenseerimine.
5) Maleva taristu kasutamine (jõusaal, saun)
6) Kaitseliitlased saavad kasutada määratud kohtades ujulat.

Sakala maleva vabatahtliku kaitseliitlase Tauno lugu Sakala malevast:
Kuidas liituda Kaitseliiduga?

Liikmeks astuda soovija peab esitama:
1. Mõtle välja, mida sa soovid Kaitseliidus teha, kas sa soovid olla tegevliige või toetajaliige.
2. Võta ühendust meie personalispetsialistiga ja leppige kokku kohtumine:

Tel. nr: 7179207
e-post: sakalakaitseliit.ee
 
3.Kohtumisel selgita enda eesmärke, saad infot maleva tegevuse kohta ning abi malevkonna valikul. Lisaks saad liitumiseks vajalike dokumentide blanketid.

4. Leia Kaitseliidu tegevliikmete hulgast endale kaks soovitajat. Soovitajate puudumine ei ole avalduse esitamisel takistuseks – allüksuse juhatus abistab soovitajate leidmisel.
 
5. Kaitseliitlaseks ning naiskodukaitsjaks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab struktuuriüksuse juht 60 päeva jooksul avalduse ja kõigi nõutud dokumentide esitamisest arvates. Ettepaneku liikmeks vastuvõtmiseks või sellest keeldumiseks teeb vastavalt maleva juhatus.
 

Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia.
Noorte Kotkastega liitumiseks saad infot siit ja Kodutütardega liitumiseks siit.


Palun tutvuge ka Kaitseliidu seaduse ja kodukorraga.

Me kogume ja töötleme Kaitseliidu liikmekandidaatide ja Kaitseliidu liikmete isikuandmeid Kaitseliidu seadusest tulenevate ülesannete täitmise eesmärgil. Loe lähemalt kuidas Kaitseliidus isikuandmeid töödeldakse.