tlu.ee 13.07.2017 toimub Tallinna Ülikoolis algusega kell 10.00 ruumis T-412 riigikaitseõpetaja kursusele kandideerijatega vestlus. Vestluse käigus hinnatakse kandidaadi riigikaitseõpetajaks õppimise motivatsiooni ja sobilikkust. Motivatsioonikirjade ja vestluste alusel moodustatakse pingerida ning uuele kursusele võetakse õppima paremusjärjestuse alusel 20 õppurit. Lisainformatsioon: Riina Stahl riina.stahltlu.ee Täiendusõppe- ja praktikaspetsialist Haridusteaduste instituut Tallinna Ülikool Telefon: +372 6199 774 Augusti lõpus toimub riigikaitseõpetuse kursuse sissejuhatav infopäev, kus tutvustatakse õppekava sisu, õppetöö korralduslikku poolt ja õppetööga seonduvaid õppekäike. Selle toimumisest antakse teada õppijatele e-kirja teel." />
Teksti suurus:
A A A

Tallinna Ülikoolis alustab uus riigikaitseõpetajate kursus

18.05.2017
Tallinna Ülikoolis algab uuele riigikaitseõpetajate kursusele kandideerimine.

Tallinna Ülikool koostöös Kaitseministeeriumi ja Kaitseressursside Ametiga jätkab riigikaitseõpetajate ettevalmistamist koolitööks.

Sihtrühm: 2017. aasta sügisest algav kursus on mõeldud nii õpetajahariduse üliõpilastele kui ka praktiseerivatele õpetajatele ning riigikaitse huvilistele, kes soovivad saada riigikaitseõpetajaks. Riigikaitseõpetajaks õppima asujad peavad olema läbinud ajateenistuse või sõjaväelise baasväljaõppe  Kaitseliidus (TSOBKkl) ning omama vähemalt keskharidust.

Toimumise aeg: september 2017 – juuni 2018  

Kursuse maht: 24 EAP

Õppetöö korraldus: õppetöö toimub tsükliõppe vormis. Lähiõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid, õppekäigud, välilaager) toimub tsükliõppe sessioonide aegadel kord kuus reedel ja laupäeval Tallinna Ülikoolis. Õppesessioonid on: 15.-16.09.2017; 13.-14.10.2017; 10.-11.11.2017; 8.-9.12.2017; 19.-20.01.2018; 16.-17.02.2018; 9.-10.03.2018; 6.-7.04.2018; 11.-12.05.2018.

Iseseisev töö: töö kirjandusega, kokkuvõtvate tekstide ja analüüside, tööplaani ja  metoodiliste õppematerjalide ning tunnikonspektide koostamine. Riigikaitseõpetaja praktika jooksul tuleb vaadelda nelja klassitundi ja viia läbi kuus riigikaitseõpetuse tundi  üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Õpitulemused: õppija omandab pädevuse ja valmisoleku õpetada riigikaitse valikainet gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses. 

Kursuse läbinud saavad Tallinna Ülikooli tunnistuse. Kursuse toimumist toetab Kaitseministeerium, mistõttu on osalemine kursusel tasuta ühe aasta jooksul.

Kursusele kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:   

Elulookirjeldus (sh info ajateenistuse või Kaitseliidu baaskursuse läbimise kohta) koos kontaktandmetega;
Motivatsioonikiri teemal „Miks soovin olla riigikaitseõpetaja?“ (150 kuni 300 sõna);
Koopia TSOBKkl läbimise tunnistusest;
Koopia kutse- või kõrghariduse läbimist tõendavast dokumendist;
Kandidaadid, kelle emakeel ei ole eesti keel, peavad Euroopa Keeleõppe raamdokumendi järgi tõendama oma eesti keele oskust C1 tasemel.

Dokumendid tuleb saata hiljemalt 29.06.2017 aadressile: riina.stahltlu.ee

13.07.2017 toimub Tallinna Ülikoolis algusega kell 10.00 ruumis T-412 riigikaitseõpetaja kursusele kandideerijatega vestlus. Vestluse käigus hinnatakse kandidaadi riigikaitseõpetajaks õppimise motivatsiooni ja sobilikkust. Motivatsioonikirjade ja vestluste alusel moodustatakse pingerida ning uuele kursusele võetakse õppima paremusjärjestuse alusel 20 õppurit.


Lisainformatsioon:
Riina Stahl
riina.stahltlu.ee
Täiendusõppe- ja praktikaspetsialist
Haridusteaduste instituut
Tallinna Ülikool
Telefon: +372 6199 774

Augusti lõpus toimub riigikaitseõpetuse kursuse sissejuhatav infopäev, kus tutvustatakse õppekava sisu, õppetöö korralduslikku poolt ja õppetööga seonduvaid õppekäike. Selle toimumisest antakse teada õppijatele e-kirja teel.