Teksti suurus:
A A A

Sakala malev

Kaitseliit (KL) on kaitsejõudude osa, Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitse organisatsioon, kes täidab temale Kaitseliidu seaduse alusel pandud ülesandeid. Kaitseliidu ülesanne on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.
 
Kaitseliidus tegeletakse peamiselt:
sõjalise- ja mittesõjalise väljaõppega,


oluline koht on tseremooniatelja seltsielul ja spordil.
 


Kaitseliitu juhib Tallinnas asuv Kaitseliidu Peastaap ja igas maakonnas tegutseb üks Kaitseliidu malev (mlv). Juhtimise lihtsustamiseks on malevad jaotatud nelja maakaitseringkonna (MKR) vahel – Lääne MKR, Kirde MKR, Lääne MKR ja Lõuna MKR. Sakala malev asub Lõuna maakaitseringkonna koosseisus.
 

 
Kaitseliidu Sakala maleva  asutamise kuupäevaks on KL keskkogu otsusega kinnitatud 7.september 1917. Me oleme Eesti vanim Kaitseliidu malev, mis on ka vanem kui Eesti Vabariik. Enne Teist Maailmasõda kuulus Sakala malevasse ligemale 7000 kaitseliitlast, tänapäeval on meie liikmete arv umbes 500. Me oleme pea igas omavalitsuses esindatud suurema või väiksema allüksusega ja kõikjal järgime Kaitseliidu motot: „Kaitse kodu!“. Meil on pakkuda tegevusi igale eale ja võimekusele ning samas anname võimaluse ennast arendada paljudel aladel. Head pealehakkamist!

Sakalamaa maleva lipp 06.06.1926