Teksti suurus:
A A A

Sümboolika

Maleva lipp
Lipu hankimisele hakati mõtlema juba maleva algpäevil. Kavandi valmistas kpt Liivak ja selle kavandi järgi tegi lipu Riigi Kunst-Tööstuskool Tallinnas.

Lipu esikülg kujutab endist Viljandimaa vappi, mille põhivärviks on must, keskel asub laialiaetud tiibadega hõbedane kotkas, kes ühe jala küüntega hoiab mõõka ja teisega kilpi, millel hõbedane roos Viljandi linna vapist punasel põhjal; kotka all maapinnalt kerkivad kuuskede ladvad, milledest üle helgivad tõusva päikese kiired. Lipu tagakülg on värvilit kollane, keskel Kaitseliidu märk.

Eesti Kaitseliidu malevate peres kotkana kõrgele viia Sakalaa Maleva au, kuulsus ning nimi ja päikese jõuga valgustada Eesti kodu tema omakaitse radadel - see on maleva ja tema lipu käskkiri.

Lipu üleandmine malevale toimus 6. juunil 1926. aasta paraadil, millest osa võtsid üksused kogu malevast. Lipu õnnistamist toimetasid õpetaja J. Lattik ja preester Tamman. Lipu andis üle kaitseminister kindral J. Soots maleva pealik major O. Oidermanile, kes selle põlvili olles vastu võttis ja omakorda edasi andis maleva uuele pealikule kpt R. Pekile. Oma tervituses Kaitseliidu ülem kol. J. Roska ütles, et lipp on püha ja kui võitluses peaks jõud raugema, siis peab lipp andma jõudu võitluse jätkamiseks. 


Maleva rinnamärk
Maleva rinnamärk valmistati kunstnik G. Mootse kavandi järgi. Rinnamärgi väljajagamine toimus esimest korda Võidupühal 1937. aastal. Rinnamärk kujutab endast stiliseeritud kotkast, kes hoiab parema jala küünte vahel mõõka ja vasakuga kilpi. Kotkas on oksüdeeriud hõbedast, kilp kaetud rukkilille-sinise emailiga, mille keskel kolm kuldset viljapead Viljandimaa vapist.

Rinnamärk asutati ühtekuuluvuse ja ühiste sihtide taotluse väliseks embleemiks. Ta peab süvendama kandjale maleva aateid ja kohustama kandjat kõikjal kõrgel hoidma Sakalamaa maleva kuulsust ja kaitsma tema
au ning head nime.

Rinnamärgi kandmise õigus on kõigil pealikuil, alates rühma pealikust kõrgemale, tingimusel, et vähemalt üks aasta on töötatud malevas pealikuna. Rinnamärki võib annetada ka malevlasele, kes on olnud vähemalt kolm aastat malevas ja isikuile väljaspool malevat, kui seda nõuavad Kaitseliidu või maleva huvid. Malevlasele antud rinnamärk on ketita, teistele aga ketiga.

Sakala maleva sümboolika

Sakala maleva sümboolika väljatöötamisel on võetud aluseks rinnamärgi kotkas.

Sakala maleva teenetemärk
Kaitseliidu Sakala maleva teenetemärk on asutatud tuginedes  Kaitseliidu kodukorras [RT I, 15.10.2013, 9] ja Kaitseliidu seaduses [RT I, 20.03.2013, 1] sätestatule. Sakala maleva juhatuse otsusega nr SA-0.1-2.1/20/22475PR tunnustamaks Sakala malevale osutatud teeneid ja abi.