kaitseliit.ee     major Ahto Alas Sakala Maleva pealik Telefon 717 9201 ahto.alaskaitseliit.ee  " />
Teksti suurus:
A A A

Sõduriproov 2017 pressiteade

27.04.2017
Kaitseliidu Sakala malev
PRESSITEADE
27.04.2017Aprilli viimasel reedel algab Sakala maleva sõjalis-sportlik võistlus “Sõduriproov 2017”

Kaitseliidu Sakala maleva traditsiooniline sõjalis-sportlik võistlus “Sõduriproov 2017” toimub 28.-29. aprillini Karksi ja Viljandi valla territooriumil. Võistluskoridor kulgeb suunal: Lilli – Sudiste – Pahuvere - Pulleritsu ja võistlejad valivad iseseisvalt kontrollpunktidesse liikumise marsruudi.

27. aprilli õhtul saab Sakala maleva Lilli lasketiiru juurest alguse juba 17-ndat korda toimuv ja terve ööpäeva vältav maleva sõjalis-sportlik võistlus ‒ „Sõduriproov 2017“. Võistluse eesmärgiks on selgitada välja parim lahingpaar, kes suudab kõige paremini mõelda, tegutseda ja täita ülesandeid suure füüsilise koormuse ja stressi tingimustes.

Patrullvõistlusel võtavad omavahel mõõtu üksikvõitleja teadmistes ja oskustes kaitseliitlastest, kaitseväelastest ja välisvõistkondade (Soome) lahingpaarid. Võistkonnad liiguvad maastikul jalgsi ning lahendavad kontrollpunktides erinevaid ülesandeid. Võistlejad kannavad riigi ja oma üksuse eraldusmärkidega laigulist välivormi ning teenistusrelvi. Võistlejatel on keelatud siseneda majapidamiste läheduses olevatesse hoovidesse. Eramaal paiknevad võistluse kontrollpunktid kooskõlastatakse maaomanikega.

Sõidukeid kasutab korraldav personal, kontrollpunktide kohtunikud ning vastutegevust  teostav isikkoosseis. Sõidetakse ainult avalikel teedel ja piiratud ulatuses riigimetsas asuvatel metsasihtidel. Korraldajad võivad väljaspool tiheasustusala kasutada lahingolukorra jäljendamiseks paukpadruneid, valgustusrakette jm imitatsioonivahendeid. Osalejad on instrueeritud looduskeskkonnas käitumise nõuetest ning eramaal viibimise piirangutest. Sakala malev palub kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist.

Sakala malev on Viljandimaa haldusterritooriumil tegutsev Kaitseliidu struktuuriüksus. Sakala malev moodustati 7. septembril 1917 ning on seega vanim Kaitseliidu malev.

 
Lisainfo: Vanemveebel Toomas Taimre 717 9214, 53650596 toomas.taimrekaitseliit.ee

 

 

major Ahto Alas
Sakala Maleva pealik
Telefon 717 9201
ahto.alaskaitseliit.ee