Teksti suurus:
A A A

Sakala maleva väljaõpe 2024

25.03.2024
Sakala maleva väljaõpe

 
4.-7. aprill               Sõjaaja maleva staabi õppekogunemine

6. aprill                   Lilli rühma laskepäev Lilli lasketiirus

6.-7. aprill               Maakaitserühmade kontroll-läbilaskepunkti õpe (avatud osalemiseks ka teistele allüksustele)

6.-7. aprill               Spike SR relvaõpe määratud isikkoosseisule

10. aprill                 Täpsuslaskurite laskeharjutus Kikeperas

13.-14. aprill           J. Kärneri nimeline laskevõistlus, avatud osalemiseks rahuaja allüksustele

12.-14. aprill            Lehola üksikrühma õppenädalavahetus

19.-20. aprill            Täpsuslaskurite laager Välustel

20.-21. aprill           Lahingkompanii ja maakaitserühmade juhtkondade õppekogunemine

 

08.mai                    KEVADTORM 24 formeerimine

17.-19. mai             Lehola üksikrühma õppenädalavahetus

19.mai                    KEVADTORM 24 lahkformeerimine

24.-26. mai             Lahingkompanii taktikaharjutus (avatud osalemiseks kõikidele maleva allüksustele)

 

03.-05. juuni           Riigikaitselaager Viljandimaa koolidele (võimalik osaleda tasustatud instruktorina)

07.-16. juuni           Sõdurioskuste kursus (avatud osalemiseks sõjaaja ametikohale planeeritud/määratud                                                                  võitlejatele, kellel kursus läbimata)

15.-16. juuni           SRA laskmised (avatud osalemiseks sõjaaja üksustele)

23.juuni                  Maakaitsepäev

 

12.-17. august        Admiral Pitka luurevõistlus (osaleb määratud isikkoosseis)

21. august              Täpsuslaskurite laskeharjutus Kikeperas

23.-25. august        Lehola üksikrühma lahinglaskmised Sirgalas

24.-25. august        Rühmade vaheline laskevõistlus (avatud kõigile rahuaja allüksustele)

 

 
 

13.-15. september            Sõjaaja maleva staabi õppekogunemine

14.-15. september            Lahingkompanii ja maakaitserühmade juhtkondade õppekogunemine

13.-15. september            Lehola üksikrühma õppenädalavahetus

18. september                  Täpsuslaskurite laskeharjutus Kikeperas

20.-22. september            Riigikaitselaager Viljandimaa koolidele (võimalik osaleda tasustatud instruktorina)


07.-13. oktoober               Õppekogunemine "Sibul 24", osaleb maleva sõjaaja koosseis

 

46.-47. nädal                    Sõjaaja maleva staabi õppekogunemine, osalev koosseis täpsustub

15.-17. november             Lehola üksikrühma õppenädalavahetus

 

07.-08. detsember            Lahingkompanii tiirulaskmised (avatud osalemiseks kõikidele maleva allüksustele)