Teksti suurus:
A A A

ÕPPUS "MULGI MÄSS 2013"

26.09.2013

20-22. september läbi viidud õppuse eesmärgiks oli harjutada koostööd Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Kaitseliidu vahel. Stsenaariumi järgi ähvardasid Viljandi linna elutähtsaid objekte terroristid. Selleks häirisid nad linna elu haiglapõlenguga, miitinguga ja naftabaasi ründamisega.

Õppusest võttis osa ligikaudu 200 kaitseliitlast, 110 politseiniku ja 40 päästjat. Nende hulgas harjutasid oma tegevust ka 70 märulipolitseinikku.
Lisaks rahvarahutustele asusid Kaitseliidu staabi- ja tagalakompanii ning lahingkompanii strateegiliselt tähtsate objektide kaitsele, et tagada elutähtsate teenuste kättesaadavus ohuolukorras.
„Kaitseliidu Sakala malev sai esmakordselt harjutada koostööd teiste jõustruktuuridega ja üheks olulisemaks raskuspunktiks oli informatsiooni liikumine erinevate juhtimistasandite vahel“, rääkis õppuse üldjuht, Sakala maleva pealik major Kalle Köhler, ning lisas „läbi sellise koostöö oleme tulevikus võimelised paremini reageerima reaalsetele situatsioonidele“
Operatsioonil „linn lukku“ kontrolliti 2537-e juhi joovet. Nende hulgast tabati 14 alkoholi tarbimise piirmäära ületanud autojuhti.
„Kui hinnata üldist liiklussituatsiooni, siis on operatsioon „linn lukku“ ajal tabatud joobes juhtide arv isegi väiksem kui tavapäraselt meie liikluspildis ringi sõidab“, kommenteeris tulemusi Politsei- ja Piirivalveameti Viljandi politseijaoskonna juht politseikapten Alvar Pähkel.
Reageerimine selliste politseijõududega näitab, et meil on turvaline nii Viljandis, Võrus kui ka Narvas ning õppusest lähtuvalt saab analüüsida, mis meie on koostöös on vaja parandada ja, mis sujub juba hästi.
Kindlasti oli vaatajatel hea võimalus vahetult jälgida sündmuste kulgu ning korraldajad loodava, et linnakodanike tavapärast elu-olu oma tegevusega väga ei häiritud.