Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu 2018. aasta Meistrivõistlused kergejõustikus

22.05.2018

 
KAITSELIIDU 2018. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS

JUHEND

 

Eesmärk:

populariseerida sportlikku tegevust ning kergejõustikku kaitseliidus;

selgitada välja kaitseliidu 2018. aasta meistrid kergejõustikus.

Aeg ja koht:

Võistlused toimuvad 02.06.2018 Järvamaal, Türi linna staadionil (Tolli tn 51).

Võistluste korraldaja:

Kaitseliidu Järva malev.

Eelülesandmine:

malevate võistkondade eelülesandmine toimub hiljemalt  29.05.2017 kella 17.00ks   e-posti aadressil jarvakaitseliit.ee; lauri.lippkaitseliit.ee;

eelülesandmislehel peab olema ära näidatud võistkonna suurus nimeliselt võistlusklasside kaupa, toitlustamise vajadus, saabuvate inimeste üldarv ning pendelteatejooksu osalussoov;

võistlusele saabudes esitavad võistkonnad nõuetekohaselt täidetud ülesandmislehed võistluse korraldajale;

eelülesandmisega hilinenud võistkondi võistlema ei lubata.

Osavõtjad ja võistlusklassid:

Võistlusest lubatakse osa võtta kõikidel kaitseliidu tegev- ja toetajaliikmetel ning kodutütarde, noorkotkaste ja naiskodukaitse liikmetel. Noorkotkaste ja kodutütarde vanuseklassid on avatud Eesti Spordiselts Kalev noorsportlastele, kes võistlevad eraldi Kalevi arvestuses. Meeste ja naiste põhiklass ning veteranid võistlevad ka Kalevi lahtiste meistrivõistluste arvestuses.

Võistlusklassid:

 

noorkotkad nooremad                       (sündinud 2004 ja hiljem)

noorkotkad vanemad                        (sündinud 1999 - 2003)

mehed                                    H18     (sündinud 1979 - 2000)

meesveteranid                       H40     (sündinud 1969 - 1978)

meesveteranid                       H50     (sündinud 1959 - 1968)

meesveteranid                       H60+   (sündinud 1958 ja varem)

kodutütred nooremad                                    (sündinud 2004 ja hiljem)

kodutütred vanemad                        (sündinud 1999 - 2003)

naised                                     D18     (sündinud 1984-2000)

naisveteranid                          D35     (sündinud 1974-1983)

naisveteranid                          D45     (sündinud 1964 - 1973)

naisveteranid                          D55+   (sündinud 1963 ja varem)

 

Võistlustingimused ja tulemuste arvestus.

Võistlused on individuaal-võistkondlikud.

Võistlused toimuvad Eestis kehtivate võistlusmääruste järgi.

Kui 100 meetri jooksus osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlast, siis toimuvad eeljooksud, millest 8 paremat pääsevad finaaljooksu.

Finaalist välja jäänud sportlased reastatakse eeljooksu aegade põhjal.

Kui kuulitõukes või kaugushüppes osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlast, siis saavad peale kolme esimest vooru 8 paremat sportlast ning võimaldatakse neile kolm lisakatset.

Pendelteatejooksu võistlusel on lubatud malevatel teha muudatusi 10 minutit enne jooksu algust võistkondade koosseisus ja etappide läbimise järjekorra kohta.

Võistlustest võtavad osa Kaitseliidu malevate võistkonnad.

Igal maleval on õigus esitada kuni 3 võistlejat ühe vanuseklassi kohta.

Veteransportlastel on lubatud võistelda nooremas vanuseklassis (va noorte hulgas).

Võistleja saab osaleda ainult ühes vanuseklassis, mis on märgitud ülesandmislehel.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse iga võistkonna liikme 25 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja pendelteatejooksu kohapunktid. Võrdsete punktide korral saavutab parema koha võistkond, kellel on arvuliselt enim paremaid kohti.

Kohapunkte saab igal üksikalal alljärgnevalt: I koht- 25 punkti, II koht- 23 punkti, III koht- 21 punkti, 4. koht- 19 punkti, 5. koht- 18 punkti jne.

Pendelteatejooksus koefitsient 2,0.

 

Võistlusalad

Mehed – 100m, kaugushüpe, kuulitõuge, 1500m, pendelteatejooks

    H50+ ja H60+ hoota kaugushüpe; H15 pallivise

Naised – 100m, kaugushüpe, kuulitõuge, 800m, pendelteatejooks

                D45+ ja D55+ hoota kaugushüpe; D15 pallivise

 

 

Kõikidel jooksualadel (va 100 m jooks, kui on rohkem kui 8 osalejat ja toimuvad eeljooksud) peetakse kohe finaaljooksud.

Väljakualadel on igal võistlejal kolm katset.

Pendelteatejooksus kuulub võistkonda üks võistleja igast vanuseklassist, kokku 10 võistlejat (noorkotkad nooremad ja vanemad, kodutütred nooremad ja vanemad, H18, D18, H40, D35, H50+ ja D45+). Alustab naisvõistleja ja lõpetab meesvõistleja. Jooks toimub staadionimurul ning naelkingade kasutamine on keelatud. Veteransportlastel on lubatud võistelda nooremas vanuseklassis (va noorte hulgas).

 

Kuulitõuge:

H18     4kg                  D18     3kg

H18+   7.26kg             D18+   4kg

H40     6kg                  D35     3kg

H50     4kg                  D45     3kg

H60     4kg                  D55     3kg

 

Võistluste ajakava:

 

10.00 – 10.30    võistkondade saabumine ja mandaat  

10.35 – 10.45   võistkondade esindajate nõupidamine

10.50                 võistluste avamine

11.00                võistluste algus

11.05                60 m pendelteatejooks

11.15                100 m mehed

11.40                100 m naised

12.00                kaugushüpe naised/hoota kaugushüpe D45+ ja D55+

12.00                kuul mehed/pallivise H15

13.00 – 15.00   lõuna

14.00                kaugushüpe mehed/hoota kaugushüpe H50+ ja H60+

14.00                kuul naised/pallivise D15

15.30                800 naised

16.00                1500 mehed

16.30                 Võistluste lõpetamine ja autasustamine (kellaaeg orienteeruv, sõltub   osalejate arvust).

Võitjate selgitamine:

selgitatakse välja individuaalne ja võistkondlik paremusjärjestus võistlusalade lõikes;

arvesse lähevad 25 paremat kohta, mida võistlejad saavutasid;

lõplik paremusjärjestus selgub saadud punktide summeerimisel;

võistkonnal on maksimaalselt võimalik koguda 650 punkti: individuaalaladega 24x25 punkti, pendelteatejooks 50 punkti.

Autasustamine:

kõikide võistlusalades iga võistlusklassi kolme parimat võistlejat autasustatakse diplomi ja medaliga;

Parima tulemuse saavutanud noort, meest ja naist tunnustatakse eriauhinnaga.

ESS Kalev annab välja ka medalikomplektid Kalevi lahtiste meistrivõistluste arvestuses.

kolme paremat maleva võistkonda autasustatakse karikate ja diplomitega;

Kaitseliidu rändkarikaga autasustatakse parimat malevat.

Üldiselt

Transpordi võistluspaika ja tagasi korraldab iga malev.

Jooksudel käsiajavõtt, lisaks tuulemõõtja k.a. kaugushüpe.

Kõik protestid esitatakse vahetult peale võistlusalade lõppu protestikomisjonile. Protestikomisjoni kuuluvad peakorraldaja (kohaliku maleva esindaja), võistluste peakohtunik, võistlusala vanemkohtunik.

Parimate võistlejate autasustamine toimub vahetult peale võistlusala lõppu.