Teksti suurus:
A A A

Lembitu Üksikkompanii

KL Sakala Maleva Lembitu üksik-kompanii
Tänapäevane Lembitu üksikkompanii on nii ennesõjaaegse Sakalamaa maleva kui ka 1990.a. taastatud Sakala maleva Suure-Jaani malevkonna järglane. Ürikud räägivad, et omakaitse korraldamine Suure-Jaanis on Viljandimaal vanimaid ja ulatub tagasi isegi 1916. aastasse. Nimetatud aasta oktoobrikuul kutsuti tollasesse Taevere vallamajja kokku koosolek, et asutada omakaitse, kes oleks abiks politseile varaste ja teiste kurjategijate ohjeldamiseks. Kaitseliidu nime all algas tegevus 1918.aasta novembrikuu alguses. Praegu hõlmab Lembitu üksik-kompanii oma tegevusega peamiselt Suure-Jaani, Kõo, Kõpu ja Pärsti valla ning Võhma linna territooriume. Siia kuulub aga kaitseliitlasi ka teistest omavalitsustest. Lembitu üksik-kompanii on korraldatud rohkem funktsioonipõhiselt kui territoriaalselt ja on võimeline muude ülesannete kõrval ka täitma staabi- ja tagalakompanii ülesandeid. Allüksusesse kuulub ligikaudu 180 kaitseliitlast. Lembitu üksik-kompanii pealikuks on alates 2012.a. märtsikuust n-ltn Arli Okas.

Lembitu Üksikkompaniisse kuuluvad:
Tuletoetusrühm
Pioneerirühm
Tagalarühm
Staabirühm
Luurerühm
Üldrühm