Teksti suurus:
A A A

Kontakt

korrapidaja
717 9249 sakala.korrapidajakaitseliit.ee
malevapealik
717 9201
staabiülem
717 9202
noorteinstruktor
717 9218 gertu.viiaskkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9217 tiina.ottkaitseliit.ee
Naiskodukaitse instruktor
717 9219 piret.taimnaiskodukaitse.ee
referent
717 9205 signe.koldkaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9207 karin.iluskaitseliit.ee
väljaõppeülem
717 9203 silver.maekaitseliit.ee
instruktor
717 9225 martin.linkkaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9233 imre.koldkaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9216 toomas.taimrekaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9214 allar.murkkaitseliit.ee
sidespetsialist
717 9206 agris.linnastekaitseliit.ee
relvur
717 9221 kaido.toomemagikaitseliit.ee
transpordispetsialist
717 9224 ove.ainsalukaitseliit.ee
varustusspets.-laohoidja
717 9226 harri.maesalukaitseliit.ee
teavituspealik
504 0959 gunnar.teaskaitseliit.ee
tagalajuhataja
717 9204 ervin.luhaaarkaitseliit.ee