Teksti suurus:
A A A

Konkurss "Kes kaitseb meie riiki ?"

25.02.2016
KES KAITSEB MEIE RIIKI?
 
Kaitseliidu Sakala Malev, Viljandi Maavalitsus ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit korraldavad ajavahemikul 24.02 - 30.04.2016 omaloomingu konkursi „KES KAITSEB MEIE RIIKI?“.
Konkursil osalejatel palutakse mõtestada ja väljendada oma arusaama ning suhtumist Eesti Vabariiki- , tema turvalisusesse, selle tagamisse ning  omariikluse ja vabaduse tähtsuse kohta laiemalt.
Konkurss toimub kuues erinevas kategoorias, võivad olla nii grupi- kui  individuaaltööd:
I – eelkooli ealised lapsed (lasteaed). Visuaalne (pilt, joonistus)
II – 1. - 3. klasside õpilased (algkool). Visuaalne (pilt, joonistus, makett)
III – 4. - 6. klasside õpilased (põhikool). Visuaalne (pilt, joonistus, makett) , kirjanduslik        (luuletus)
VI – 7. - 9. klasside õpilased (põhikool). Visuaalne (pilt, joonistus, makett, videoklipp) , kirjanduslik (luuletus)
V – 10. – 12. klasside õpilased (gümnaasium/kutseõppeasutus). Visuaalne (pilt, joonistus, makett, videoklipp)- , kirjanduslik (luuletus, essee (max 7000 tähemärki)
VI - täiskasvanud. Visuaalne (pilt, joonistus, makett, videoklipp)- , kirjanduslik (luuletus, essee (max 7000 tähemärki)
Konkursil osalemise tingimus on, et osalejad peavad õppima või elama Viljandimaal.
Valminud võistlustööd palume toimetada hiljemalt 30.04.2016 Viljandi Maavalitsusse või Kaitseliidu Sakala maleva staapi.
Töödele tuleb märkida ees- ja perekonnanimi, kool, klass.
 
Teoste kasutamine
Teose esitamisega kinnitab esitaja, teosega seotud autoriõigusi.
Korraldajatel on õigus konkursile esitatud teoseid  koos autori(te) nime märkimisega kasutada tasuta trükistel, tunnustamise üritustel, meediaväljaannetes, interneti koduleheküljel ja teistel mittekommertslikel eesmärkidel.
Konkursile esitatud teosed jäävad korraldajatele.
 
Hindamine
Teoseid hindab žürii ajavahemikul 1.- 30. mai 2016.
Iga kategooria kolm parimat saavad auhinna. Žüriil on õigus välja anda eriauhindu.
Žürii liikmed ja korraldajad konkursil ei osale.
 
Tulemused tehakse teatavaks ajalehes Oma Maa- ja Sakala Maleva facebooki lehel ning Sakala Maleva,  Viljandi Maavalitsuse ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kodulehtedel.
Korraldajad  jätavad endale õiguse konkursi käigus reeglite täpsustamiseks ja täiendamiseks.
  
Tunnustamine
Iga kategooria parimaid tunnustatakse 23. juunil Maakaitsepäeva pidulikul rivistusel Suure-Jaanis.
 
Kollektiivne tunnustamine
Parimale lasteaiale ja algkoolile tulevad külla Kaitseliidu, Politsei ja Päästeameti esindused
Põhikooli, gümnaasiumi/kutseõppeasutuse õpilastele ja täiskasvanutele korraldatakse Isamaaline ekskursioon jõustruktuuride asutustesse.