Teksti suurus:
A A A

Blanketid

Sidekulude hüvitamine
Majanduskulude aruanne
Sõidukulude hüvitis
Sõidukulude koondhüvitis
Sooviavaldus Kaitseliiduga liitumiseks
Perearsti tõend
Kaitseliitu astuja ankeet

• kolm dokumendifotot;
• koopia haridust ja/või akadeemilist kraadi tõendavast dokumendist;
• koopia kaitseväeteenistust ja vande andmist tõendavast dokumendist (juhul kui see on olemas) või reservstaatuse tõend (oma reservstaatust saab kontrollida Riigiportaali kaudu Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikust registrist);
• koopia viimasena saadud auastme käskkirjast/tunnistusest (juhul kui see on olemas).

4. Leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. 

5. Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsuse teeb malevkonna juhatus. Lõpliku vastuvõtmise otsuse teeb maleva juhatus ning malevapealik kinnitab vastuvõtmise oma käskkirjaga