Teksti suurus:
A A A

Väluste lasketiir

Väluste lasktiiru kaart
Väluste lasketiiru üldplaan
Ohualatabel

/files/sakala/img/files/Valuste_300m__lahtise_lasketiiru_kasutamistaotluse_naidis.doc
Väluste kasutuseeskiri 2014

Ohutuseeskirjad:

RELVADE JA LASKEMOONA KÄSITSEMISE OHUTUSEESKIRI
KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU HARJUTUSVÄLJADEL JA VÄLJAÕPPEEHITISTEL(S) TEGUTSEMISE KORD
OHUTUSEESKIRI KUULMISKAHJUSTUSTE VÄLTIMISEKS

KUU GRAAFIKUD:

MANUSES 2019.A. LASKMISTE JA TAKTIKAHARJUTUSTE GRAAFIKUD:
Lp Taktikaala broneerijad!
Väljaõppe planeerimisel Väluste harjutusväljal palume arvestada järgmist:
Tegevusi,millega kaasnev müra ületab õigusaktidega kehtestatud päevase olmemüra normi,võib teha tööpäeviti ajavahemikus kella 08:00-22.00 ja laupäeviti,pühapäeviti ajavahemikus 08:00-20.00.Riiklikel pühadel analoogseid tegevusi teha ei tohi.Erandina ei kehti see nõue avariide ja õnnetuste likviteerimisel.
Seega väljaspool eelpool nimetatud aegasid kooskõlastada Tarvastu Vallavalitsusega ja vastav kooskõlastus edastada Väluste laskevälja vastutava e-posti aadressile:valustekaitseliit.ee


Sakala maleva Staabi-ja tagalakeskuse 50m siselasketiiru dokumendid:

1./files/sakala/img/files/Sakala_maleva_Staabi-ja_tagalakeskuse_siselasketiiru_korrashoiu_juhend.docx
2./files/sakala/img/files/K21436U_LISA_KasutuseeskiriSisetiir.pdf
3./files/sakala/img/files/Sakala_maleva_staabi-ja_tagalakeskuse_siselasketiiru_kasutusluba.rtf

Sakala maleva Lilli 150m lasketiiru dokumendid:

1./files/sakala/img/files/20181206_AK_SA_Lilli_lasketiiru_kasutuseeskiri.docx

Staabi-ja tagalakeskuse 50m sisetiiru kasutamise graafik 2019.a.

/files/sakala/img/files/Sisetiiru_kasutamise_graafik_2019.xlsxKontakt
Vastutav ülem:
Sakala maleva pealik
Tel. 717 9201, 59201
Lasketiiru vastutav isik: Veebel Kaido Toomemägi
Tel. 53341449;lühinumber-59233
Lauatelefon:71 79233
Lasketiiru kasutamistaotlus palun saata sellele aadressile:
E-post valustekaitseliit.ee