Teksti suurus:
A A A

MeistNoorteorganisatsioon Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.15. Kodutütarde organisatsiooni noorliikmed on 7 kuni 18-aastased naissoost isikud.

Missioon

KL noorteorganisatsioonid on omanäolised isamaalise kasvatuse aadet kandvad Kaitseliidu allstruktuuridena tegutsevad ning Kaitseliidu vabatahtlike tööle tuginevad noorteorganisatsioonid. Kaitseliidu sihiks on suurendada rahva turvalisust ja tema valmisolekut kaitsta Eesti põhiseaduslikku korda ning iseseisvust.

Sellest tulenevalt tunnetame me vastutust kõigile Eesti Vabariigi noortele tegevusvõimaluste loomise eest, et tutvustada enam riigikaitse põhimõtteid, propageerida tervislikke eluviise ning ligimese aitamist.

Tahame tähtsustada vabatahtlike juhtide tööd ning vabatahtlikkusel põhinevat tegevust, kodanikukasvatuses hoida tasakaalus sporti ja loomingulisust. Kodanikukasvatuses on tähtsaim oma riigi, oma kultuuri ja rahva väärtustamine!

Meie missioon on vabatahtlikkust tähtsustades ja hinnates pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi läbi Eestit väärtustava kasvatustöö.


Visioon aastaks 2013

Aastal 2013 oleme me kvaliteetset kodanikukasvatust pakkuvad omanäolised skautlikud organisatsioonid Eestis ning oleme kõigi teiste institutsioonide jaoks tunnustatud koostööpartneriteks.


Organisatsioonil on oma põhikiri ja kodukord.

Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:
 

  • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
  • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austavad oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
  • arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid;
  • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja suurendada suutlikkust abistada hädasolijaid;
  • valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
  • kasvatada noortes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.


Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse koonduseid, loenguid, kursuseid, praktilisi töid, näitusi, koosolekuid, pidusid, ekskursioone, matku, mänge ja muud kultuurilist ning majanduslikku tegevust.