Teksti suurus:
A A A

Järgukatsete sooritamine

23.10.2013

Järgukatsetel on võimalus osaleda kaks korda aastas. Järgmised Kodutütarde järgukatsed toimuvad laupäeval, s.o 1.detsembril 2013.a  algusega kell 10:00 Sakala Maleva staabis (Karula tee 7, Peetrimõisa, Saarepeedi vald). Orienteeruv lõpp 16:00.

Järgukatsetele registreerib rühmavanem (vajalik info eelneva järgu, järgu sooritamise aja ja sünniaja kohta). Tähtaeg 30 november 2013.a

Järgukatsetele võta kaasa Kodutütarde pilet ja järgutunnistuse raamat.

Järgukatsed hõlmavad endast kodutütarde teadmisi väga erinevatel aladel ja jagunevad kuude ossa.

Järgukatsed on vanuseliselt jaotatud järgmiselt: VI järk sooritatakse enne vastuvõtmist, V järk 8-10 aastased, IV järk 11-12 aastased, III järk 12-15 aastased, II järk 15-16 aastased, I järk 17-18 aastased kodutütred. Järkude tegemiseks peavad kodutütred omama teadmisi ja oskusi järgmistel aladel: eesti loodus, eesti ajalugu, kodutütarde teadmised ja oskused, käitumine, loovus, matkatarkused ning skaudioskused, turvalisus. Mida kõrgem on järk seda rohkem peab järgu sooritaja teadma. Selleks, et saada I järku, peabkodutütar kaitsma noortemagistritöö, mille järel omistatakse talle noortemagistri tiitel. Järgukatsed on kirjas kodutütre isiklikus järgutunnistuses.


Järkude sisuga saab tutvuda allolevast failist.